Nieuws

Spraakmuziektherapie in de Barneveldse Krant

0

,,Muziektherapie “helpt” hersenfuncties die door Parkinson zijn aangedaan te activeren waardoor patiënten met deze ziekte zich beter voelen en beter gaan spreken en bewegen’’, vertelt muziektherapeut Inke Krudde. Op woensdagavond 13 november geeft zij een lezing bij het Parkinson Café in Barneveld over wat deze vorm van therapie kan betekenen voor patiënten. ,,Soms kan muziektherapie al na één sessie helpen.’’

Voor het volledige artikel klik hier.

Nieuw afasiekoor in Afasiecentrum Flevopolder in Bussum

0

Op de locatie Bussum van Stichting Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o wordt een afasiekoor aangeboden namelijk Afasiekoor ’t Gooi. Het koor is ontstaan vanuit de behandelmethode SMTA (spraakmuziektherapie voor afasie). Het afasiekoor vormt een goede aanvulling op afasiebehandeling en is daarnaast geschikt voor een ieder die niet of niet vloeiend kan spreken.

 

Behandelmethode SMTA “zing het maar”

Deze combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie wordt al individueel aangeboden op deze locaties. Door een vaste melodie en ritme aan een woord of zin te koppelen worden woorden en/of zinnen ingeslepen. De zinnen zijn gebaseerd op dagelijkse uitingen die veel voorkomen (bijv. “goedendag” “mag ik drinken”)

 

Doelstelling afasiekoor

Het is een bekend feit dat mensen met afasie en/of een spraakapraxie die niet/nauwelijks of niet vloeiend kunnen spreken vaak wel kunnen zingen. Deelname aan het afasiekoor vormt een goede oefensituatie om aangeleerde SMTA zinnen in de praktijk te leren gebruiken. Door onder lotgenoten te zijn wordt veelal de drempel verlaagd om de stem weer sprekend en zingend te gebruiken. Dat geeft zelfvertrouwen!

“Geleerde oefenzinnen in de praktijk toepassen”

Voor wie

Het afasiekoor ‘t Gooi is er voor inwoners van de regio ’t Gooi, voor mensen met N.A.H (afasie en/of een spraakapraxie, dysartrie, ms) en niet intramuraal onder behandeling zijn. Het koor is niet geschikt voor deelnemers die geen fouteninzicht hebben, een storend groepsgedrag vertonen en/of geen affiniteit met muziek hebben.

“Muziek verbindt, óók zonder woorden”

Werkwijze

Het afasiekoor bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen en komt wekelijks samen onder leiding van een logopedist/afasietherapeut en neurologisch muziektherapeut. Het repertoire bestaat uit op-maat-gemaakt liedmateriaal dat zowel op muzikaal, op woordniveau, als op sociaal emotioneel niveau aansluit bij de behoefte van de cliënten. Uiteraard hebben deelnemers inspraak in de repertoirekeuze. Daarnaast worden dagelijkse uitingen geoefend vanuit de behandelmethode SMTA (spraakmuziektherapie voor afasie) en direct in de praktijk toegepast. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor het uitwisselen van ervaringen.

 

Lokatie en tijden

Afasiecentrum Flevopolder, ‘t Gooi e.o., locatie Bussum
Jan ligthart Brinklaan 36a Bussum
Vrijdag 10.00-12.00

Aanmelding

Voor meer info en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Danien ten Berge
Logopedist/klinisch linguïst specialisatie neurologie/smta therapeut
T 06 45 04 03 85
E afasiecentrum@logoflevo.nl

Inke Krudde 
smta/neurologisch muziektherapeut
T 06 10 91 89 27
E info@spraakmuziektherapie.nl

*Voor deelnemers kan een indicatie voor een dagdeel dagbesteding worden aangevraagd bij de gemeente

Afasiecentrum Flevopolder,
‘t Gooi e.o., locatie Bussum

Ritmische Auditieve Stimulatie voor mensen met Parkinson en loopproblemen

0

Bij de ziekte van Parkinson kunnen er diverse beperkingen optreden in activiteiten die het dagelijks leven beïnvloeden. De meeste beperkingen treden op bij transfers, communicatie, eten, lopen en loopgerelateerde activiteiten. Voor dit artikel concentreren we ons op loopproblemen en hebben we naar een nieuwe behandelmethode gekeken, de Ritmische Auditieve Stimulatie (RAS) en onderzocht of RAS voor mensen met Parkinson blijvend meerwaarde biedt. Dit onderzoek vond plaats bij Parkinsondagbehandeling in een verpleeghuis.

Lees verder:

Onderzoek van de methode RAS (Ritmische Auditieve Stimulatie) voor mensen met Parkinson

Opnieuw leren spreken: muziek als opstap

0

Speech-Music Therapy for Aphasia als behandelmethode voor chronische globale afasie

Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) is ontwikkeld om het spreken te bevorderen bij patiënten met afasie en spraakapraxie. Daarnaast is SMTA geschikt om überhaupt tot spraak te komen voor afasiepatiënten met globale afasie, die niet of nauwelijks kunnen spreken. De chronische fase wordt vastgesteld wanneer de afasie langer dan een half jaar duurt. Liggen hier nog wel mogelijkheden voor verbetering? Is één woord beter dan geen woord? In dit artikel de bevindingen van een zoektocht naar de optimale mogelijkheden van SMTA voor deze relatief grote doelgroep.

Lees verder:

SMTA (Spraakmuziektherapie voor Afasie) als behandelmethode voor chronische globale afasie

  • Laatste tweets: