De SMTA behandeling

 

Samen met de logopediste wordt met de cliënt en partner/verzorger overlegd welke items het eerst geoefend gaan worden. Bijvoorbeeld uitdrukkingen zoals “goedemorgen”, namen van familieleden en korte zinnen als “Hoe gaat het?”. Vervolgens maak ik een melodie op maat passend bij de natuurlijke intonatie en ritme van het spreken.

SMTA-behandeling is maatwerk

De inhoud van de behandeling blijft maatwerk, ieder spreekt zijn eigen taal, de zinsstructuur en zelfs de intonatie worden zo natuurlijk en nauwkeurig mogelijk op de persoon afgestemd. Tijdens de SMTA behandeling wordt via het zingen van de gekozen items overgegaan op het ritmisch spreken en vervolgens naar gewoon spreken. Door de koppeling van de klank aan de melodie wordt het vormen van een klank of woord vergemakkelijkt en dankzij veelvuldig herhalen ingeslepen. Een welkom neveneffect is, dat muziek veelal ontspanning geeft en extra motiverend kan werken.

 

 

 

 

 

 

 

  • Laatste tweets: