Nieuws

Nieuw afasiekoor in Afasiecentrum Flevopolder in Bussum

0

Op de locatie Bussum van Stichting Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o wordt een afasiekoor aangeboden namelijk Afasiekoor ’t Gooi. Het koor is ontstaan vanuit de behandelmethode SMTA (spraakmuziektherapie voor afasie). Het afasiekoor vormt een goede aanvulling op afasiebehandeling en is daarnaast geschikt voor een ieder die niet of niet vloeiend kan spreken.

 

Behandelmethode SMTA “zing het maar”

Deze combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie wordt al individueel aangeboden op deze locaties. Door een vaste melodie en ritme aan een woord of zin te koppelen worden woorden en/of zinnen ingeslepen. De zinnen zijn gebaseerd op dagelijkse uitingen die veel voorkomen (bijv. “goedendag” “mag ik drinken”)

 

Doelstelling afasiekoor

Het is een bekend feit dat mensen met afasie en/of een spraakapraxie die niet/nauwelijks of niet vloeiend kunnen spreken vaak wel kunnen zingen. Deelname aan het afasiekoor vormt een goede oefensituatie om aangeleerde SMTA zinnen in de praktijk te leren gebruiken. Door onder lotgenoten te zijn wordt veelal de drempel verlaagd om de stem weer sprekend en zingend te gebruiken. Dat geeft zelfvertrouwen!

“Geleerde oefenzinnen in de praktijk toepassen”

Voor wie

Het afasiekoor ‘t Gooi is er voor inwoners van de regio ’t Gooi, voor mensen met N.A.H (afasie en/of een spraakapraxie, dysartrie, ms) en niet intramuraal onder behandeling zijn. Het koor is niet geschikt voor deelnemers die geen fouteninzicht hebben, een storend groepsgedrag vertonen en/of geen affiniteit met muziek hebben.

“Muziek verbindt, óók zonder woorden”

Werkwijze

Het afasiekoor bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen en komt wekelijks samen onder leiding van een logopedist/afasietherapeut en neurologisch muziektherapeut. Het repertoire bestaat uit op-maat-gemaakt liedmateriaal dat zowel op muzikaal, op woordniveau, als op sociaal emotioneel niveau aansluit bij de behoefte van de cliënten. Uiteraard hebben deelnemers inspraak in de repertoirekeuze. Daarnaast worden dagelijkse uitingen geoefend vanuit de behandelmethode SMTA (spraakmuziektherapie voor afasie) en direct in de praktijk toegepast. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor het uitwisselen van ervaringen.

 

Lokatie en tijden

Afasiecentrum Flevopolder, ‘t Gooi e.o., locatie Bussum
Jan ligthart Brinklaan 36a Bussum
Vrijdag 10.00-12.00

Aanmelding

Voor meer info en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Danien ten Berge
Logopedist/klinisch linguïst specialisatie neurologie/smta therapeut
T 06 45 04 03 85
E afasiecentrum@logoflevo.nl

Inke Krudde 
smta/neurologisch muziektherapeut
T 06 10 91 89 27
E info@spraakmuziektherapie.nl

*Voor deelnemers kan een indicatie voor een dagdeel dagbesteding worden aangevraagd bij de gemeente

Afasiecentrum Flevopolder,
‘t Gooi e.o., locatie Bussum

  • Laatste tweets: