Nieuws

Start project muziektherapie samen met fysiotherapie

0

In opdracht van Beweging 3.0 start Spraakmuziektherapie in samenwerking met fysiotherapie vanaf 3 maart een nieuw project; een muziektherapie/bewegingsgroep voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

NAH kenmerkt zich veelal door een combinatie van problemen in zowel de (senso-)motoriek alsmede op het gebied van de communicatie en de cognitie. Het accent van deze bijeenkomsten zal liggen op valpreventie en coördinatie oefeningen.
Muziek maakt dat sommige handelingen bijna „vanzelf” gaan en kan mensen in beweging brengen.
Door het aanbieden van door de muziektherapeut gespeelde songs met ritmische variaties, uitlokkende tempo wisselingen en dynamiek wordt de deelnemer uitgedaagd een bepaalde beweging uit te voeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de RGM methode. Hierbij worden symbolen op een projectiescherm afgebeeld welke betrekking hebben op een bepaalde beweging. Deze bewegingen worden uitgevoerd op ritmische muziek relaterend aan de bewegingen.
De NAH muziektherapie/bewegingsgroep start op 3 maart 2015 om 14.00. Lokatie; Nijestede Amersfoort. Aan de deelnemers wordt een bijdrage van €10,00 per keer gevraagd. Meer info of aanmelden kan via info@spraakmuziektherapie.nl

Afasiekoor: nieuwe vorm logopedie en muziektherapie

0

In Nijkerk is Beweging is 3.0 met het Afasiekoor gestart. Deze combinatie-behandeling van logopedie en muziektherapie biedt extra ondersteuning aan mensen met afasie. Mensen die veel moeite hebben met het vinden van woorden en/of het spreken. Door te zingen komen de woorden vaak makkelijker.
Elke donderdag, van 11.00 tot 12.00 uur, zingt het koor in woonzorgcentrum De Pol onder begeleiding van een logopediste en een muziektherapeute bekende en veelal zelf ingebrachte liederen. Tineke Pierik, logopediste van Beweging 3.0: “Veel
mensen met afasie geven aan dat ze zich opgesloten voelen in zichzelf. Ze willen een heleboel zeggen, maar de woorden komen niet. Bij zingen wordt een beroep gedaan op een ander deel van de hersenen. Door te zingen lukt het dan wel om enkele woorden of zinnen vloeiend uit te spreken. Je ziet mensen daarvan samen genieten. Ik vind het een voorrecht om daar aan bij te dragen”. Muziektherapeute Inke Krudde: “Voor mensen met afasie is het een geweldige ervaring te merken dat zingen helpt om vloeiender en/of makkelijker te praten.
Deelnemers hebben onderling veel plezier en het contact met lotgenoten geeft meer zelfvertrouwen.”
Het Afasiekoor is bestemd voor inwoners van Nijkerk en omgeving met een afasie en/of verbale apraxie en die niet intramuraal onder behandeling zijn bij Beweging 3.0.
Voor meer informatie of aanmelden: Tineke Pierik, tel. (033) 4692144 of Inke Krudde, tel. (06) 10918927.

App WoordWolk hulp bij afasie

0

Mensen met afasie (een stoornis in het taalcentrum) kampen met het probleem niet op woorden te kunnen komen. Hiervoor werd de ondersteunende app WoordWolk ontwikkeld door een onderzoeksteam van de Radboud Universiteit onder leiding van hoogleraar Peter Desain.

WoordWolk

Met deze app kan men van algemene woorden navigeren tot heel specifieke woorden. Zo kun je bijvoorbeeld van het woord ‘geel’ terechtkomen bij een kanarie. Peter Desain is hoogleraar op de Radboud Universiteit en is mede-ontwikkelaar van de app. ‘In onze app zitten ongeveer 3000 woorden, daarmee moet je op een hoop woorden kunnen komen. Je kunt de app vergelijken met het spel ‘Wie ben ik?’, daar begin je ook algemeen met de vraag ‘Ben ik een man, of ben ik een vrouw?’, daarna zoek je ook steeds specifieker.’

Met deze app kan men van algemene woorden navigeren tot heel specifieke woorden

Met deze app kan men van algemene woorden navigeren tot heel specifieke woorden

De app wordt donderdag 9 oktober gepresenteerd op de Publieksdag van de Hersenstichting en verschijnt daarna zo snel mogelijk in de Apple-store.

 

 

 

 

 

 

Afasiekoor helpt mensen zingenderwijs met spraak

0

Beweging 3.0 is gestart met een afasiekoor.

Deze nieuwe vorm van muziektherapie en logopedie biedt extra ondersteuning aan mensen met afasie, die vaak veel moeite hebben met het vinden van woorden en/of het spreken. Door te zingen komen woorden vaak makkelijker op gang.

Afasiekoor_amersfoort

In woonzorgcentrum De Lichtenberg zingt het koor elke vrijdag bekende liedjes onder begeleiding van een logopediste en een muziektherapeute. Daarnaast oefent het koor op een melodie ‘een zin op maat’ op een melodie, als ondersteuning voor het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is de zin ‘mag ik koffie’.
“Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen. Vanwege de afasie is het voor deze mensen lastig contacten te leggen en voelen zij zich veelal afgezonderd van de buitenwereld. Ieder uitgesproken woord of zinnetje is dus een overwinning”, aldus logopediste Sandra Breman. “Als je dan hoort dat iemand altijd blij en voldaan is als hij terugkomt van het koor of als een familielid opmerkt dat een mevrouw beter en spontaner vanuit zichzelf praat, dan geeft me dat ontzettend veel voldoening. Dat is waar je het voor doet.” Muziektherapeute Inke Krudde: “Voor mensen met afasie is het een geweldige ervaring te merken dat zingen helpt om de verbale mogelijkheden te vergroten. Deelnemers hebben onderling veel plezier en het contact met lotgenoten geeft meer zelfvertrouwen.”


SMTA Spraak Muziek Therapie Afasie – Afasiekoor door hersenletseluitleg

 

 

Aanmelden bij het Afasiekoor

Woont u in de regio Eemland of de directe omgeving en wilt u deelnemen aan het afasiekoor? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met:

Inke Krudde
T 06 109 189 27
info@spraakmuziektherapie.nl

of met:
Sandra Breman,

T (033) 469 63 10
sandra.breman@beweging3.nl
www.beweging3.nl

Kijk voor meer info ook eens op:
www.spraakmuziektherapie.nl/muziektherapie/afasiekoor
Bekijk hier het artikel:

De weekkrant; Afasiekoor helpt mensen zingenderwijs met spraak

  • Laatste tweets: