Verkeerde ademtechniek/stotteren

Indien sprekers een verkeerde ademtechniek gebruiken is dit voor zowel de luisteraar als de spreker erg vermoeiend. Een te groot aantal zinnen in één adem bijvoorbeeld, of het toepassen van een te hoge ademhaling. Een verkeerde ademtechniek kan resulteren in stemproblemen, long aandoeningen, buikklachten, verkeerde spierspanningen, stotteren.
Tijdens de bijzondere zangles wordt veel aandacht besteed aan ademtechniek en een gezond gebruik van de stem. Door dezelfde techniek door te voeren in de spreekstem kan zingen een hulpmiddel zijn om tot een meer vloeiende spraak te komen. Een vervolg daarop is de gedachte aan zang tijdens het spreken. Hierdoor worden de positieve effecten van zang onbewust toegepast in de spraak, wat kan leiden tot een vloeiende spraak.
Voor de stotteraar heeft naast een verbeterde ademtechniek ook het verlengen van de woorden tijdens het zingen een positieve invloed op de daaropvolgende spraakoefeningen. Er komt letterlijk en figuurlijk meer rust in de spraak.

Praktijkvoorbeeld ; ‘wiebelstem’
Mevr. B. komt met een zogenaamde ‘wiebel spreekstem’ op zangles, ofwel er was weinig controle en stabiliteit. Voor haar voelde dit zeer ongemakkelijk. Juist wanneer zij haar woorden kracht wilde bijzetten schoot haar stem omhoog en weer omlaag en was er geen controle mogelijk.
Doordat er tijdens het zingen veel aandacht was voor een goede ademtechniek en resonans gebruik, stabiliseerde ook de spreekstem. Inmiddels is de gedachte aan zingen genoeg om tot een stabiele spraak te komen.

  • Laatste tweets: