Tarieven

Een muziektherapie sessie van:

45 min. € 60,00
60 min € 75,00

Het tarief voor een groepsessie (afhankelijk van indicatie en aantal deelnemers) is €10,00

De tarieven van spraakmuziektherapie zijn inclusief tussentijdse verslagen, telefonisch overleg, aanleveren van muzikaal oefenmateriaal en het beantwoorden van correspondentie. Dankzij mijn vooropleiding is de muziektherapie btw vrij.

Facturering vindt digitaal plaats aan het einde van elke maand, mits anders overeengekomen.

Vergoedingen

Van enkele verzekeringsmaatschappijen is bekend dat zij een (gedeeltelijke) vergoeding geven voor muziektherapie binnen de aanvullende verzekeringspakketten. Muziektherapie valt bij deze verzekeraars onder alternatieve therapieën en/of onder overige psychologische hulpverlening . Het is van belang dat de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten, namelijk NVvMT / FVB (lidnummer 4846) genoemd wordt. De factuur kan achteraf gedeclareerd worden.
Voor een overzicht van verzekeringen die muziektherapie vergoeden zie hieronder*:

Zorgwijzer.nl: Vergoedingen zorgverzekeraars vaktherapie *

* Aan de hierin genoemde vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Spraakmuziektherapie sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is. Neemt u voor de specifieke polisvoorwaarden altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

PGB
Soms wordt de muziektherapie via een PGB (persoons gebonden budget) vergoed.

> www.pgb.nl

 

  • Laatste tweets: