Voor wie is SMTA geschikt?

SMTA is geschikt voor mensen met een afasie en/of spraakapraxie

Kenmerken hiervan zijn;

  • niet in staat zijn te spreken of slechts enkele uitingen
  • het herhalen van woorden ook wanneer de zin of het woord op dat moment niet bedoeld wordt (bijvoorbeeld “zozo” of “moeilijkewoorden, moeilijkewoorden”
  • wanneer het vloeiend spreken niet lukt omdat men moeite heeft om de goede klanken of woorden/zinnen te “vinden”of te maken.

Neveneffecten van SMTA
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muzikale hersenfuncties op meerdere hersendelen tegelijk invloed kunnen uitoefenen. Dit uit zich in belangrijke neveneffecten van de SMTA.

Voorbeelden van deze neveneffecten zijn;

  • een vooruitgang in concentratie,
  • participatie,
  • motivatie,
  • ontspanning,
  • gemoedsstemming,
  • bepaalde handelingen in de goede volgorde uitvoeren etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Laatste tweets: