Afasiekoor

Het afasiekoor is een samenwerking met Beweging3.0.

Het afasiekoor is bedoeld voor mensen met een afasie en/of een spraak apraxie. Dus voor mensen bij wie het spreken niet meer vanzelf gaat. Tijdens het zingen is het vaak wel mogelijk bepaalde woorden te laten komen.
Naast het op een plezierige manier werken aan een verbeterde spraak*, zijn er veel nevendoelen. Zoals het vergroten van het zelfvertrouwen, elkaar op een positieve manier stimuleren en het ervaren van solidariteit met andere lotgenoten.
Voor het koor zoek en schrijf ik passend liedrepertoire in samenwerking met de logopedisten.

Samen zingen en woorden komen veelal vanzelf

Hebt u moeite met praten? Lukt het u niet de woorden te zeggen die u wilt zeggen? Misschien is dan het zingen in een afasiekoor iets voor u? Want door te zingen komen de woorden vaak vanzelf!
Beweging 3.0 heeft twee afasiekoren  voor mensen zoals u. Om deel te nemen aan het koor hoeft u niet goed te kunnen zingen, het gaat erom dat u er plezier aan beleeft en het koor bijdraagt aan een verbeterde communicatie.

De afasiekoren komen op woensdag (Amersfoort)- en donderdagmorgen (Nijkerk) van 11.00 tot 12.00 uur bij elkaar. Hoeveel moeite het spreken u ook kost, deelnemen aan het koor zal u zeker goed doen.

Samen zingen is vaak veel leuker dan alleen oefenen. Wekelijks worden bekende liedjes gezongen. Daarnaast oefent het koor vanuit de behandelmethode SMTA ‘een zin op maat ‘ met bijpassende melodie, als ondersteuning voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld ‘mag ik koffie’. Zo krijgt u meer vertrouwen in uw eigen mogelijkheden. Ook is er ruim aandacht voor het uitwisselen van ervaringen.

Vooraf is er alle gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Uw partner/begeleider is van harte welkom.

Locatie afasiekoren

Woensdagmorgen: 11:00-12:00 uur,
Locatie Nijenstede, Heiligenbergerweg 84 Amersfoort.
Donderdagmorgen: 11:00-12:00 uur,
Locatie De Pol, Vetkamp 85 Nijkerk.

Prijs:
Deelname aan het koor kost € 10,- per keer.

Aanmelding
Wilt u deelnemen aan het afasiekoor? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met:

Inke Krudde
info@spraakmuziektherapie.nl

of met:
Sandra Breman,

Sandra.Breman@beweging3.nl
www.beweging3.nl

of met:
Jannoula Vlahakis,

Jannoula.Vlahakis@beweging3.nl
www.beweging3.nl

 

 

Spraakmuziektherapie logo

 

 

 

 

 

 

 

  • Laatste tweets: