Afasiekoor

Het afasiekoor is bedoeld voor mensen met een communicatieprobleem als gevolg van N.A.H (niet aangeboren hersenletsel; bijvoorbeeld afasie en/of een spraak apraxie, dysartrie , ms. Ofwel voor mensen bij wie het spreken niet meer vanzelf gaat. Tijdens het zingen is het vaak wel mogelijk bepaalde woorden te laten komen. Samen met logopedisten leid ik 3 afasiekoren. In Amersfoort in samenwerking met beweging3.0.In Bussum en Almere vanuit afasiecentrum Flevopolder “t Gooi e.o. Naast het op een plezierige manier werken aan een verbeterde spraak*middels o.a de behandelmethode SMTA, zijn er veel nevendoelen. Zoals het vergroten van het zelfvertrouwen, elkaar op een positieve manier stimuleren en het ervaren van solidariteit met andere lotgenoten.
Voor het koor zoeken de logopedisten en ik passend liedrepertoire waarbij wij ook rekening houden met ieders muzikale voorkeur en taal/spraak nivo. Voordeelname aan het koor wordt er neit gelet op een goede zangstem! Het gaat om samen plezier beleven en dat het koor bijdraagt aan een verbeterde communicatie.

Het afasiekoor bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 personen en komt wekelijks samen.Voor een indruk van de afasiekoren kunt u bijgaande video’s bekijken en beluisteren.

Locaties en tijden
woensdag 11.00-12.00 Nijenstede Heiligenbergerweg 84, 3816 A.M Amersfoort
donderdag 9.45 -12.15 EveNaarHuis Sumatraweg 352, 1355 JM Almere
vrijdag 9.45 -12.45 AC Jan Ligthart Brinklaan 36a, 1404 EW Bussum

kosten en aanmelding
Voor meer informatie over indicatie of eventuele eigen bijdrage kunt u contact opnemen met mij
info@spraakmuziektherapie.nl

of Sandra Breman Sandra.Breman@beweging3.nl (logopedist afasiekoor lokatoe Amersfoort)
of Danien ten Berge afasiecentrum@logoflevo.nl (afasiekoor Flevopolder ’t Gooi e.o lokatie Bussum en Almere)

 

 

Spraakmuziektherapie logo

 

 

 

 

 

 

 

  • Laatste tweets: