SMTA

 

Afasie en/of verbale apraxie en spraakmuziektherapie (SMTA)

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenbeschadiging. Binnen de spraakmuziektherapie voor afasie (SMTA) wordt een beroep gedaan op de muzikale hersenfuncties waardoor muziek -met name melodie en ritme- een ondersteuning kunnen zijn om tot spraak en/of een meer vloeiende spraak te komen. Onder de pagina “de smta behandeling” leest u alle informatie over de behandeling zelf. Voorafgaand eerst meer info over afasie en spraakapraxi.

 

 

Globale afasie
Bij ‘globale afasie’ zijn alle taalfuncties ernstig aangetast. Het kan zijn dat de patiënt voortdurend bijvoorbeeld ‘jeetje’ zegt of ‘moeilijk’. Vermoedelijk betekenen deze woorden op dat moment niets.

spraakapraxie
Mensen met spraakapraxie hebben moeite met het doelbewust uitspreken van klanken, woorden en zinnen. Spontaan lukken sommige uitingen soms wel maar het vervolgens bewust nog een keer zeggen vaak niet of heel moeizaam.

Afasie van Broca
Bij ‘afasie van Broca’ is de spraak niet vloeiend en de zinsstructuur aangetast – vaak is het telegramstijl en zijn er woordvindingsproblemen.

Afasie van Wernicke
Bij ‘afasie van Wernicke’ is er een stoornis van het taalbegrip, maar gaat het praten gewoon door. Van een afstandje denk je: “wat een vloeiende spraak”. Van dichtbij hoor je dat het moeilijk of niet te volgen is.

Amnestische afasie
Dan is er nog ‘amnestische afasie’: waarbij met name sprake is van woordvindingsproblemen. Dat is de lichtste vorm, die vaak overblijft na herstel van een zwaardere vorm. Er zijn er nog meer, maar dit zijn de belangrijkste vier. Tegelijk moet je deze hele indeling relativeren, want de ene Broca is de andere niet en verschilt per individu. Al is de indeling natuurlijk wel gebaseerd op bijvoorbeeld de plaats van de beschadiging; voor in de schedel of meer naar achteren.

Bij afasie van Broca is het gebied van Broca beschadigd. Dit gebiedje is ontdekt door Paul Broca in 1861. Carl Wernicke noemde in 1874 een ander gebiedje naar zichzelf. Dit gebiedje is essentieel voor het produceren van taal; beschadiging leidt tot afasie van Wernicke.

Afbeelding:
© Spraakmuziektherapie.nl

 

  • Laatste tweets: