NAH

Wat is NAH?

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte als gevolg van ziekte of ongeval. Voorbeelden zijn; de ziekte van Parkinson, CVA (beroerte), TBI (traumatisch hersenletsel) MS (multiple sclerose) en een hersentumor.

NAH kenmerkt zich veelal door problemen in zowel de (sensorische-) motoriek (het bewegen of aansturen van een beweging) als op het gebied van de cognitie (o.a geheugen, waarnemen, denkvermogen, aandacht, concentratie, het verwerken van informatie).

In beweging komen dankzij muziek

Muziek maakt dat sommige handelingen bijna „vanzelf” gaan en kan mensen in beweging brengen. Zowel op motorisch en cognitief als op communicatief niveau. Bij het luisteren naar een duidelijk (bijv mars-) ritme wordt bijvoorbeeld het lopen vergemakkelijkt. Ook maakt het non verbale aspect van muziek dat het makkelijker kan zijn om met elkaar te communiceren. Daarnaast biedt muziek structuur dankzij diverse parameters als dynamiek, ritme, melodie, harmonie, maat etc. Muziek geeft daarom dikwijls ook rust bij verwardheid en vergroot de concentratie.

Toegepaste methodieken

Toegepaste methodieken

Tijdens de muziektherapie voor mensen met N.A.H wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden vanuit de neurologische muziektherapie. 

Voorbeelden hiervan zijn;

PSE  Patterned Sensory Enhancement. Hierbij worden vanuit de muziek (welke wordt afgespeeld of uitgevoerd door de muziektherapeut ) bepaalde doelgerichte handelingen gestimuleerd en ondersteund.

TIMP Therapeutic Instrumental Music Performance. Hierbij wordt gebruik gemaakt van muziekinstrumenten om functionele bewegingspatronen te oefenen en te stimuleren.

MEFT Musical Executive Function Training. Bij deze techniek worden de executieve functies (plannen en organiseren) gestimuleerd.

– RAS Rhythmic Auditory Stimulation. Met name voor mensen met Parkinson. Met name voor mensen met Parkinson. Door ritmische ques aan te bieden wordt het lopen vergemakkelijkt, komt er meer regelmaat in de pasgrootte en helpt “freezing” te voorkomen.

RGM methode (Ronnie Gardiner Methode). Via een beamer worden symbolen getoond die corresponderen met een bepaalde beweging. Deze bewegingen worden ritmisch uitgevoerd op muziek. Ook wel “brein-gymnastiek” genoemd ofwel een multi- sensorische oefenmethode. 

In samenwerking met andere disciplines zoals de fysio en/of ergotherapie wordt een behandelplan uitgezet. Afhankelijk van de persoonlijke doelstelling wordt er gewerkt aan verbetering op het gebied van:

 • concentratie
 • coördinatie
 • energie
 • motorische vaardigheden
 • balans   
 • spraak 
 • welbevinden

Naast individuele therapie wordt de muziektherapie voor mensen met een N.A.H  ook in groepsverband aangeboden;

De NAH fysio-muziektherapiegroep

De NAH fysio-muziektherapie groep

De NAH fysio-muziektherapie groep is een samenwerking met Beweging3.0 en wordt samen met een fysiotherapeut gegeven. De groep bestaat uit mensen met een N.A.H waarbij het accent ligt op bewegen en het bieden van structuur  om zodoende meer controle te krijgen over het eigen handelen. De werkwijze en doelstellingen zijn zoals hierboven beschreven. 

De behandeling is niet geschikt voor mensen die geen affiniteit met muziek hebben of bij wie het begripsniveau teveel afwijkt van de groep. 

Doelgroepen:

 • CVA (beroerte)
 • Parkinson
 • Traumatisch hersenletsel (TBI)
 • Hersentumor en/of gevolgen van een hersentumor
 • MS (multible sclerose)

In overleg met de fysiotherapeut worden technieken gekozen die op maat worden afgestemd en eventueel bijgesteld naar waar de bewuste groep op dat moment het meest behoefte aan heeft.
Belangrijk is dat er accent wordt gelegd op de mogelijkheden van de cliënt.

De fysio-muziektherapie groep is een elkaar motiverende en stimulerende groep. Naast hard werken wordt er ook veel gelachen en worden  ervaringen gedeeld. De groep komt dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur bij elkaar.

Locatie

Dinsdagmiddag: 14.00-15.00  locatie Nijenstede, Heiligenbergerweg 84 Amersfoort

Prijs

Deelname aan de fysio-muziektherapiegroep kost € 10,- per keer

Aanmelding

Wilt u deelnemen aan de fysio-muziektherapiegroep? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Inke krudde
info@spraakmuziektherapie.nl
of met

Diewerke de Leeuw
diewerke.deLeeuw@beweging3.nl
www.beweging3.nl

 

 • Laatste tweets: