Parkinson

Al eerder op de site beschrijf ik hoe onze hersenen op een bijzondere manier kunnen reageren op muziek. Zoals bij mensen met een spraakstoornis bijvoorbeeld. (zie SMTA)

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat er vanwege een slechter functioneren van bepaalde hersendelen een verstoring in o.a. de beweging en spraak. Dit uit zich in langzaam of weinig bewegen, trillen, voorovergebogen lopen, stijve spieren en verandering in de spraak.

Bekijk de video van Bob Dawsons over muziek en zijn gevecht tegen de ziekte van Parkinson.

 

Spraakmuziektherapie zet zich in voor mensen met Parkinson middels de volgende methoden:

Bijzondere zangles:
Zie pagina “Bijzondere zangles” onder Parkinson
PSE Patterned Sensory Enhancement:
Vanuit de muziek worden bepaalde doelgerichte bewegingen of handelingen gestimuleerd en ondersteund. Bijvoorbeeld het buigen of draaien van het bovenlichaam of het afrollen van een voet.
RAS Rhythmic Auditory Stimulation:
Het gebruik van ritmische cues om het looppatroon te verbeteren.
TIMP Therapeutical Instrumental Music Performance:
Het bespelen van muziekinstrumenten om functionele bewegingspatronen te oefenen en te stimuleren.
RGM Ronny Gardiner Methode
In het RGM programma wordt extra aandacht besteed aan het maken van grote bewegingen, lichaamsbalans en het uitvoeren van dubbeltaken. RGM heeft een positieve invloed op verschillende probleemgebieden. Een pilotonderzoek* in Zweden heeft aangetoond dat er verbeteringen optreden bij:

  • de cognitieve functies: het geheugen en de concentratie
  • de balans: hierdoor valt men minder snel
  • de spraak: men wordt beter verstaanbaar
  • ontspanning
  • het algemeen welbevinden

Bovengenoemde methoden worden ook in groepsverband aangeboden. Kenmerkend voor groepstherapie is het ervaren van solidariteit met andere lotgenoten en onderlinge positieve concurrentie en stimulans.
Zie ook de publicatie van de Parkinson Vereniging:
Muziektherapie bij de ziekte van parkinson

*Resultaten onderzoek RGRM Parkinson, Pohl et al (2)

 

 

 

  • Laatste tweets: