Afasie van Broca

Bij afasie van Broca is het gebied van Broca beschadigd. Dit gebiedje is ontdekt door Paul Broca in 1861. Bij afasie van Broca is de spraak niet vloeiend en de zinsstructuur aangetast – vaak is het telegramstijl en zijn er woordvindingsproblemen.

De spraakmuziektherapie voor mensen met een afasie (SMTA) kan worden toegepast bij mensen die het moeilijk vinden vloeiend te spreken (conductie afasie en afasie van Broca) of niet in staat zijn zelf te spreken (globale afasie)

gebied van broca

 
Afasie en/of spraakapraxie en spraakmuziektherapie (SMTA) >
 
Voor wie is SMTA geschikt? >
 
De SMTA behandeling >
 
Praktijkvoorbeelden SMTA >
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Laatste tweets: