Nieuws

Start project muziektherapie samen met fysiotherapie

0

In opdracht van Beweging 3.0 start Spraakmuziektherapie in samenwerking met fysiotherapie vanaf 3 maart een nieuw project; een muziektherapie/bewegingsgroep voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

NAH kenmerkt zich veelal door een combinatie van problemen in zowel de (senso-)motoriek alsmede op het gebied van de communicatie en de cognitie. Het accent van deze bijeenkomsten zal liggen op valpreventie en coördinatie oefeningen.
Muziek maakt dat sommige handelingen bijna „vanzelf” gaan en kan mensen in beweging brengen.
Door het aanbieden van door de muziektherapeut gespeelde songs met ritmische variaties, uitlokkende tempo wisselingen en dynamiek wordt de deelnemer uitgedaagd een bepaalde beweging uit te voeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de RGM methode. Hierbij worden symbolen op een projectiescherm afgebeeld welke betrekking hebben op een bepaalde beweging. Deze bewegingen worden uitgevoerd op ritmische muziek relaterend aan de bewegingen.
De NAH muziektherapie/bewegingsgroep start op 3 maart 2015 om 14.00. Lokatie; Nijestede Amersfoort. Aan de deelnemers wordt een bijdrage van €10,00 per keer gevraagd. Meer info of aanmelden kan via info@spraakmuziektherapie.nl

  • Laatste tweets: