Nieuws

Het afasiekoor 3.0. Samen zingen en woorden komen veelal vanzelf

0

Heeft u moeite met praten? Lukt het u niet de woorden te zeggen die u wilt zeggen? Misschien is dan zingen in een afasiekoor iets voor u? Want door te zingen komen de woorden vaak vanzelf!
Sinds kort heeft Beweging 3.0 een afasiekoor voor mensen zoals u. Om deel te nemen aan het koor hoeft u niet goed te kunnen zingen, het gaat erom dat u er plezier aan beleeft. Desnoods neuriet u de melodie alleen maar mee of slaat u de maat.

In de maanden februari, maart en april* komt het afasiekoor elke vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.30 uur bij elkaar. En hoeveel moeite het spreken u ook kost, deelnemen aan het koor zal u vast goed doen. Daar zorgen de muziektherapeute Inke Krudde en logopediste Sandra Breman wel voor.

Samen zingen is vaak veel leuker dan alleen oefenen. Wekelijks worden bekende liedjes gezongen. Daarnaast oefent het koor ‘een zin op maat ‘ met bijpassende
melodie, als ondersteuning voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld ‘mag ik koffie’. Zo krijgt u meer vertrouwen in uw eigen mogelijkheden. Ook is er ruim aandacht voor het uitwisselen van ervaringen.

Vooraf is er alle gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. Uw partner/begeleider is van harte welkom.

* Bij voldoende belangstelling gaat ook in het najaar een afasiekoor van start.

Waar:
De Kapel van woonzorgcentrum De Lichtenberg
Utrechtseweg 299 in Amersfoort.

Locatie Afasiekoor 3.0
Locatie Woonzorgcentrum de Lichtenberg

Locatie Woonzorgcentrum de Lichtenberg

 

Prijs:
Deelname aan het koor kost € 10,- per keer.
U betaalt per maand vooruit. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden (de gehele of een deel van) de kosten, afhankelijk van uw polis-voorwaarden.*

* Logopedie wordt veelal eerstelijns vergoed. Controleer voor muziektherapie uw polis op de door uw verzekeraar goedgekeurde beroepsverenigingen FVB (FederatieVaktherapeutischeBeroepen), NVvMT (NederlandseVerenigingvanMuziekTherapie) of onder alternatieve zorg.

Aanmelding
Woont u in de regio Eemland of de directe omgeving en wilt u deelnemen aan het afasiekoor? Of wilt u er meer informatie over? Dan kunt u contact opnemen met:

Inke Krudde
T 06 109 189 27
E info@spraakmuziektherapie.nl

of met:
Sandra Breman,

T (033) 469 63 10
E sandra.breman@beweging3.nl
www.beweging3.nl

Kijk voor meer info ook eens op:
www.spraakmuziektherapie.nl/muziektherapie/afasiekoor/

 

Spraakmuziektherapie logo

Zing, vecht….
Het Afasiekoor van de afdeling logopedie/ muziektherapie van verpleeghuis IJsselheem in Kampen ontvingen in 2011 de Kwaliteitsprijs van de Hersenstichting Nederland.

 

Dag van de muziektherapie

0

Maandag 21-01-2013 is door de NVvMT (De Nederlandse Vereniging van Muziektherapie) uitverkozen tot Dag van de muziektherapie.
Samen met twee cliënten lever ik op deze dag een bijdrage door het zingen van het -door de NVvMT speciaal voor deze dag ontwikkelde- lied “blue monday”.
In bijgaand persbericht leest u meer over deze bijzondere dag.

21 januari is het weer ‘Blue Monday’, de meest deprimerende dag van het jaar. Goede voornemens blijken mislukt, de dagen zijn kort, donker en de zomervakantie is nog ver weg. Omdat muziek dit ‘Blue Monday gevoel’ het best kan bestrijden roept de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) deze dag uit tot de ‘Dag van de muziektherapie’.

Op Blue Monday – Dag van de muziektherapie worden op verschillende plekken in het land activiteiten georganiseerd. Er komen luisterpalen bij NS-stations. Op verrassende plekken vinden bijzondere optredens plaats. Muziektherapeuten houden open huis en organiseren workshops en presentaties. Cliënten zullen in de media vertellen wat muziektherapie met hen doet of heeft gedaan. Het doel van deze dag is de bewustwording van de positieve werking van muziek te vergroten. Juist in tijden waarin kritisch wordt gekeken naar de kosten in de zorg kan muziektherapie een verrassende bijdrage leveren aan het welzijn van cliënten.

Muziektherapie is nog niet zo bekend als behandelmethode, hoewel het wereldwijd al meer dan 50 jaar wordt toegepast bij kinderen, volwassenen en ouderen. Muziektherapie helpt kinderen met autisme of gedragsproblemen, volwassenen met depressie, pijn of angst en ouderen met rouwproblematiek of Alzheimer. Ieder mens beleeft muziek op zijn eigen manier. Muziek is emotie, concentratie, afleiding, blijdschap, troost, expressie en muziek schept verbondenheid. Muziektherapeuten passen de werkzame eigenschappen van muziek gericht toe bij een breed scala aan problemen. In Nederland zijn er zo’n 700 gecertificeerde muziektherapeuten werkzaam binnen vrij gevestigde praktijken of instellingen. Ongeveer 400 van hen zijn aangesloten bij de NVvMT.

Blue Monday is bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall in het kader van een marketingstunt van een vliegmaatschappij, en is zeker geen ‘bewezen feit’. Toch appelleert het aan een gevoel dat iedereen kent. Wanneer er dan toch een meest deprimerende dag van het jaar is ‘vastgesteld’ en we allemaal daarom misschien wel een beetje muziektherapie kunnen gebruiken, is dit de dag bij uitstek om bekendheid te geven aan muziektherapie.

Meer informatie:
Facebook: https://www.facebook.com/muziektherapienl
Twitter: @muziektherapie

App voor afasiepatiënten wint Kwaliteitsprijs Hersenstichting

0

Een App die helpt bij het zoeken naar een woord, als hulpmiddel voor afasiepatiënten en mensen met spraak- of geheugenproblemen. Dit project, dat onder leiding van het Nijmeegse Donders instituut wordt uitgevoerd, heeft de Kwaliteitsprijs van de Hersenstichting gewonnen. Deze prijs van € 35.000 wordt jaarlijks uitgereikt aan een activiteit of hulpmiddel welke de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening aantoonbaar verbetert. De prijs werd gisteren uitgereikt tijdens de Publieksdag van de Hersenstichting in het Utrechts Beatrixtheater.

Met het geld gaat het Donders instituut in samenwerking met TNO, een software bedrijf, de Afasie Vereniging Nederland en het Afasiecentrum Rotterdam e.o. de App ontwikkelen. Met hulp van de Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen en de Maartenskliniek zal de gebruiksvriendelijkheid getest worden. De App bevordert de zelfstandigheid en sociale contacten van de gebruiker. De eerste versie, gebaseerd op een database van woorden en associaties zal binnen een jaar getest worden. Het geheel wordt zo opgezet dat het zich kan aanpassen aan de persoonlijke woordenschat van de gebruiker. Hierdoor kan men veel gebruikte woorden snel vinden.

Dit is de tweede keer dat de Hersenstichting de Kwaliteitsprijs uitreikt. Na een oproep aan patiëntenorganisaties en belangengroepen werden er 17 aanvragen ontvangen. Stuk voor stuk projecten die het leven van iemand met een hersenaandoening kunnen verbeteren. Uiteindelijk werden vier aanvragers uitgenodigd hun project aan een jury te presenteren. Bij de selectie werd vooral gekeken naar de haalbaarheid en bruikbaarheid voor een grote groep patiënten gedurende twee jaar. De vier eindkandidaten waren:
– Makkelijke website voor hersenletselpatiënten (Noorderbrug revalidatiecentrum);
– App voor afasiepatiënten (Donders instituut i.s.m. Afasie Vereniging Nederland en Afasiecentrum Rotterdam e.o.);
– Zelf aan zet bij overgewicht (Angst, Dwang en Fobiestichting);
– Zelfmanagement bij hypofyse tumoren (Leids Universitair Medisch Centrum).

Op basis van deze vier presentaties wees de jury de App voor afasiepatiënten als winnaar aan. De jury prijst de betrokkenheid van afasiepatiënten en de patiëntenorganisaties bij dit project. Ook is zij onder de indruk van de gedrevenheid van het team dat de presentatie gaf. Door een demonstratie door een patiënt werden de betekenis en de bruikbaarheid goed zichtbaar gemaakt.

Kwaliteitsprijs hersenstichting voor Logopedie IJsselheem

0

35.000 euro voor onderzoek effectiviteit afasiekoor

KAMPEN – De afdeling logopedie/ muziektherapie van Woonzorgconcern IJsselheem heeft de kwaliteitsprijs van Hersenstichting Nederland gewonnen. Dat is donderdag 13 oktober bekend gemaakt tijdens de publieksdag over hersenen in Utrecht. Met de prijs, een bedrag van 35.000 euro, kan de afdeling logopedie de effectiviteit van het afasiekoor onderzoeken. IJsselheem is zeer vereerd dat deze prijs is toegekend aan de afdeling logopedie/ muziektherapie en is bovendien bijzonder trots op de medewerkers die het afasiekoor hebben geïnitieerd.

De Kamper afdeling logopedie/ muziektherapie van Woonzorgconcern IJsselheem startte afgelopen jaar met het afasiekoor. Het koor is voortgekomen uit Speech–Music Therapy for Aphasia (SMTA), een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Uitgangspunt van SMTA is dat de gedachte dat muziek en dan vooral melodie en ritme, het spreken kan ondersteunen en stimuleren. De deelnemers komen uit wijde omtrek en hebben veel baat bij het koor.

IJsselheem wil de effectiviteit van het afasiekoor verder onderzoeken. Het eindproduct is een richtlijn, waarin wordt voorgeschreven hoe een afasiekoor kan worden opgezet en hoe deze vorm van groepstherapie kan worden gegeven. De jury van de kwaliteitsprijs van de hersenstichting riep logopedie IJsselheem voor dit idee uit tot winnaar.

Afasie
Afasie is een taalstoornis waardoor mensen plotseling niet meer gewoon kunnen spreken, schrijven, lezen en begrijpen wat er door anderen wordt gezegd. Dat beperkt ze in de dagelijkse communicatie. Vaak kunnen mensen die vrijwel niet meer kunnen spreken, nog wel zingen. Deze ervaring doet mensen goed. Het hoofddoel van het afasiekoor is het activeren van de taalvaardigheid en de communicatie door middel van muziek en zang. Daarnaast is het beleven van plezier belangrijk.

Woonzorgconcern IJsselheem biedt verschillende vormen van wonen, zorg en dienstverlening op dertien locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Zie www.ijsselheem.nl

  • Laatste tweets: