Nieuws

Afasiekoor: nieuwe vorm logopedie en muziektherapie

0

In Nijkerk is Beweging is 3.0 met het Afasiekoor gestart. Deze combinatie-behandeling van logopedie en muziektherapie biedt extra ondersteuning aan mensen met afasie. Mensen die veel moeite hebben met het vinden van woorden en/of het spreken. Door te zingen komen de woorden vaak makkelijker.
Elke donderdag, van 11.00 tot 12.00 uur, zingt het koor in woonzorgcentrum De Pol onder begeleiding van een logopediste en een muziektherapeute bekende en veelal zelf ingebrachte liederen. Tineke Pierik, logopediste van Beweging 3.0: “Veel
mensen met afasie geven aan dat ze zich opgesloten voelen in zichzelf. Ze willen een heleboel zeggen, maar de woorden komen niet. Bij zingen wordt een beroep gedaan op een ander deel van de hersenen. Door te zingen lukt het dan wel om enkele woorden of zinnen vloeiend uit te spreken. Je ziet mensen daarvan samen genieten. Ik vind het een voorrecht om daar aan bij te dragen”. Muziektherapeute Inke Krudde: “Voor mensen met afasie is het een geweldige ervaring te merken dat zingen helpt om vloeiender en/of makkelijker te praten.
Deelnemers hebben onderling veel plezier en het contact met lotgenoten geeft meer zelfvertrouwen.”
Het Afasiekoor is bestemd voor inwoners van Nijkerk en omgeving met een afasie en/of verbale apraxie en die niet intramuraal onder behandeling zijn bij Beweging 3.0.
Voor meer informatie of aanmelden: Tineke Pierik, tel. (033) 4692144 of Inke Krudde, tel. (06) 10918927.

  • Laatste tweets: